Gestió energètica


Els consums d'un edifici, poden arribar a suposar més del 50% del cost de manteniment d'aquest. Conscients de la importància que té pels costos d'explotació i alhora per la sensibilitat que ens caracteritza per tenir cura del medi ambient, des de MN analitzem els consums dels edificis, així com els preus que s'estan pagant de les energies que es necessiten, i proposem accions de 3 tipus: accions a cost 0, accions d'inversió baixa i accions gran inversió. MN s’ha dotat d’una bona experiència en la gestió energètica d’instal·lacions esportives (grans consumidores d’energia). Realitzem un estudi acurat dels consums de l’edifici, tot detectant quines possibles millores a baix cost es poden realitzar per tal de poder disminuir els consums. Alhora avaluem les factures dels subministraments, tot detectant quins conceptes i preus s’estan facturant, per tal de millorar-ne la contractació. En edificis esportius públics concessionats hem aconseguit estalvis de consum en més del 20% i estalvis de preus de més del 25%. La nostra experiència en aquest tipus d'edificis és molt exportable a qualsevol edifici de serveis.

ELS NOSTRES CLIENTS

Camp de Futbol Municipal Porta
La Piscina de Piera

Vols estar al dia de totes les novetats?

Subscriu-te al nostre newsletter

Unim persones per moure emocions

© MN Manteniment i neteja 2015 · Condicions legals · Contacte